Preview Mode Links will not work in preview mode

Världens bästa innehåll

Aug 27, 2019

Gamingsektorn skriker efter programmerare och en god kodare kan vara mycket kräsen.

Studion Massive Entertainment är känd för sitt skickliga kulturbygge – kanske den viktigaste motivatorn av dem alla för techmedarbetare.

Inte konstigt då att deras innehåll också bygger dem som bra arbetsgivare. Som här.

Plus:...


Aug 13, 2019

Kan man använda innehåll i kris? 

Ja, om man tänker rätt och är modig finns mycket att vinna.

Andreas Utterström och Mattias Bergman pratar om caset Domino's, som krishanterade på helt rätt sätt när hela USA chockades av att pizzakedjans personal grisade sig i köket. 

Mer om vad Commercial Content sysslar med...