Preview Mode Links will not work in preview mode

Världens bästa innehåll

Apr 28, 2020

Går det att prata på samma sätt nu, några veckor in i viruskrisen? 

Eller måste man ändra sin tonalitet?

Mattias lanserar en tanke om ny kommunikation när världen startar om. Andreas är skeptisk på distans.

Läs mer om oss på www.commercialcontent.se!


Apr 14, 2020

Kommer covid-19 att förändra innehåll och kommunikation för evigt? 

Delar av oss hoppas på det. Andreas och Mattias ser tecken på backlash för en del som anses vara superkommunikatörer och säljer produkter genom innehåll. Hur bör man ändra tonalitet i viruskrisen?   

Ljudkvaliteten i avsnittet är något...