Preview Mode Links will not work in preview mode

Världens bästa innehåll

Jul 21, 2020

Offboarding-processen, alltså när en kollega lämnar ens företag, är en outnyttjad kraft för kommunikation. Både när medarbetaren säger upp sig själv eller tyvärr måste lämna. 

Bra innehåll i samband med jobbyte kan göra nyrekrytering enklare, bidrar till att stärka bolagskulturen och öka...


Jul 7, 2020

Öppet fall är en podd från juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Mellan akademikerskånskans typiska rrrrr-ljud och de knastertorra slutsatserna döljer sig riktig folkbildning. 

Vad gör Öppet fall så bra? Andreas Utterström reder ut. 

Här kan du själv lyssna: