Preview Mode Links will not work in preview mode

Världens bästa innehåll

Feb 16, 2021

2013 pratade alla om Lars Noréns dagbok. Andreas ville skriva en artikel om det i tidningen som Mattias var redaktör för. Men hur skulle det göras? Var inte allting sagt?

Det här avsnittet handlar om hur vi man kan ta fram idéer i par.

1) Andreas fann en ny infallsvinkel på Noréns dagbok.

2) Mattias coachade...


Feb 2, 2021

För att vd:n vill? För att konkurrenten har en? För att reklambyrån tycker det? 

Det finns många skäl att göra podd. Inte alla är lika bra. 

Vi försöker reda ut hur vi pratar med blivande kunder som vill starta ett poddprojekt.

Läs gärna mer om oss på