Preview Mode Links will not work in preview mode

Världens bästa innehåll


Apr 16, 2019

Andreas Utterström berättar om Inside the Octagon, som produceras av MMA-organisationen UFC: en videoshow som visar varför blod i bur är kampsporternas schack. Mattias Bergman håller sig till korsord.