Preview Mode Links will not work in preview mode

Världens bästa innehåll


Feb 4, 2020

Vem kan älska inkasso- och betalbolaget Klarna? 

Inte Konsumentverket, inte alla kunder – och inte Andreas Utterström.

Men när det kommer till innehåll är det en annan sak, visar det sig när han och Mattias Bergman snabbdissekerar https://www.klarna.com/knowledge/.

Läs mer om oss på www.commercialcontent.se!