Preview Mode Links will not work in preview mode

Världens bästa innehåll


Mar 3, 2020

Skadedjursbekämparen Anticimex' internpodd Kackel-Lackan är ett briljant exempel på modern egen kommunikation. Transparent, ärligt – och så är podcast helt rätt medium för medarbetare som jobbar på olika platser och inte bara sitter på kontor. 

Kackel-Lackan produceras av Åsa Melin Mandre från Greenhill Relations och ger oss som utomstående en fin bild av företaget. 

Innehåll för affärsdriven, agil HR är ett växande fält där vi på Commercial Content gör allt fler projekt. Hör gärna av dig om du vill veta mer om  hur stort värde det kan ge!