Preview Mode Links will not work in preview mode

Världens bästa innehåll


Apr 28, 2020

Går det att prata på samma sätt nu, några veckor in i viruskrisen? 

Eller måste man ändra sin tonalitet?

Mattias lanserar en tanke om ny kommunikation när världen startar om. Andreas är skeptisk på distans.

Läs mer om oss på www.commercialcontent.se!