Preview Mode Links will not work in preview mode

Världens bästa innehåll


Jul 7, 2020

Öppet fall är en podd från juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Mellan akademikerskånskans typiska rrrrr-ljud och de knastertorra slutsatserna döljer sig riktig folkbildning. 

Vad gör Öppet fall så bra? Andreas Utterström reder ut. 

Här kan du själv lyssna: https://poddtoppen.se/podcast/1478626548/oppet-fall

Under tiden vårdar Mattias Bergman sitt tomma brottsregister.