Preview Mode Links will not work in preview mode

Världens bästa innehåll


May 13, 2019

Mattias Bergman njutläser amerikanska gamingföretaget Valves smått legendariska medarbetarhandbok. Den är från 2012 och borde vara utdaterad vid det här laget. Men än i dag är det svårt att hitta riktigt goda exempel på bra onboarding. 

Du hittar boken på https://steamcdn-a.akamaihd.net/apps/valve/Valve_NewEmployeeHandbook.pdf